Nagradna igra

Pogoji in navodila za uporabo storitve POLETJE

1. SPLOŠNE DOLOČBE

  • Opis storitve
  • Definicije pojmov

2. UPORABA STORITVE POLETJE

  • Obveznosti uporabnika
  • Starost in odgovornost
  • Plačilo storitev
  • Opis storitve POLETJE
  • Cenik

3. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

4. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

5. REKLAMACIJE

6. KRŠITVE

7. SPLOŠNO

.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Posebni pogoji in navodila za uporabo storitve POLETJE, (v nadaljevanju Pogoji) opredeljujejo pogoje poslovanja storitve POLETJE (v nadaljevanju storitev), ki jo ponuja in katere naročnik jepodjetje Salomon d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana, ki za storitev v celoti odgovarja.

Opis storitve

Storitev obsega ponudbo različnih mobilnih storitev objavljenih v različnih medijih, kjer nastopa Salomon:

- SMS glasovanja, kvizi, mnenja

Komu je storitev na voljo

Storitev je na voljo uporabnikom Mobitela, A1 in Telemacha

Definicije pojmov

Ponudnik storitve: Salomon d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje, ki za storitev v celoti odgovarja.

Naročnik storitve: Salomon, d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje.

Ponudnik poti: družbe Telekom d.d. in A1 d.d.

Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Mobitel d.d., A1 d.d. in Telemach, d.o.o. (v nadaljevanju: Mobitelovi splošni pogoji poslovanja, A1 splošni pogoji poslovanja, Telemachovi splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno.

Uporabnik storitve je lahko vsak uporabnik omrežja Mobitel GSM/UMTS (Naročniki Mobitel GSM/UMTS, Mobiuporabnik in Debitelov naročniki) in uporabnik omrežja A1 ter Telemachovi uporabniki, ki so opremljen z ustreznim mobilnikom in se strinja s temi pogoji uporabe storitve.

Uporaba storitve se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo Pogoje storitve ponudnika objavljene na spletni strani Ponudnika storitve ali drugem stalnem medijskem nosilcu, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.

2. UPORABA STORITVE

Obveznosti uporabnika

Uporabnik mora pred prvo uporabo storitve potrditi, da je seznanjen in se strinja s pogoji storitve objavljenimi na www.media24.si/nagradne-igre.

V primeru, da se uporabnik s pogoji ne strinja in strinjanja ne potrdi, ne more sodelovati.

Pri zahtevah po storitvi preko SMS sporočil uporabnik potrdi strinjanje s pogoji s poslanim SMS sporočilom.

Starost in odgovornost

Za uporabo storitve POLETJE ni starostnih omejitev.

Omejitve glasovanja:

Število poslanih rešitev s posamezne telefonske številke ni omejeno. Prav tako ni omejeno število rešitev, ki jih lahko pošlje posamezni glasovalec.

Plačilo storitev

Vsebine storitve POLETJE so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

Ponudnik poti obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnika poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS družbe Mobitel d.d., družbe Simobil d.d. in družbe Telemach, d.o.o.

Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in navodila za uporabo storitve. V primeru, da se pogoji storitve spremenijo, mora uporabnik pogoje ponovno potrditi.

Opis storitve POLETJE

Pričetek igre POLETJE je 20. junija 2017 ob 00:01 in traja do 31. avgusta 2017 do 23:59.

Miselne igre POLETJE bodo objavljene vsak teden v tednikih Zarja, Zvezde, Vklop in štirinajstdnevniku Maja. Tedensko bo objavljena ena nagradna križanka (z geslom) ter en sudoku.

Uporabnik bo svojo rešitev lahko poslal na naslednji način:

1. Preko SMS sporočil:

SMS s ključno besedo POLETJE + pravilna rešitev bo poslal na številko 4567.

Primer: POLETJE 123456789 pošljete na številko 4567

Za pravilno rešitev šteje pravilno zaporedje številk (ali črk), ki ustrezajo označeni vrstici ali stolpcu v sudokuju ali pravilno geslo iz križanke.

2. Preko kupona:

Na kupon, ki ga izreže iz revije (fotokopirani kuponi niso veljavni in ne bodo upoštevani), ga nalepi na dopisnico, vpiše pravilno rešitev in svoje podatke ter ga pošlje na naslov:

Media24

Za Velika poletna nagradna igra

Brnčičeva 31

1231 Ljubljana - Črnuče

Za pravilno rešitev šteje pravilno zaporedje številk (ali črk), ki ustrezajo označeni vrstici ali stolpcu v kateremkoli posameznem sudokuju ali pravilno geslo iz križanke.

V tedenskem žrebanju bodo sodelovali vsi, ki bodo poslali rešitve do nedelje v tekočem tednu, do 23:59.

Nagradni sklad

Tedenske nagrade:

Bodo tedensko objavljene na spletni strani www.media24.si/nagradne-igre ter v omenjenih revijah, kjer bo objavljena velika poletna nagradna igra.

Tedensko žrebanje poteka vsak torek, za pretekli teden. V žrebanju bodo sodelovali vsi, ki bodo do nedelje v tekočem tednu, do 23:59 poslali SMS ali kupon s pravilno rešitvijo objavljenega sudokuja ali križanke preteklega tedna.

Z glasovanjem se strinjate s Pogoji uporabe in pravili, objavljenimi na spletni strani www.media24.si/nagradne-igre. Izžrebane sodelujoče bomo pozvali za polne podatke, vključno z davčno številko, ki se zbira samo v primeru, če izžrebancu pripada nagrada iz nagradnega sklada. V primeru, da nagrajenec svojih popolnih podatkov ne posreduje oziroma je nedosegljiv 48 ur od žrebanja, pomeni, da se nagradi odpoveduje oz. ni upravičen do nagrade. V tem primeru bomo nagrado žrebali ponovno.

Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v denarju.

Nagrajenci se strinjajo z objavo njihovih imen v revijah ter na spletni strani www.media24.si/nagradne-igre in v drugih javnih medijih ter v medijskih sporočilih.

SMS storitev je na voljo uporabnikom Mobitela, A1, in Telemacha. Cena poslanega sporočila je po ceniku vašega operaterja, cena povratnega sporočila je 0,99 EUR. Z uporabo storitve se strinjate s Pogoji uporabe, ki so objavljeni na www.media24.si/nagradne-igre. Z GLASOVANJEM NE BOSTE VČLANJENI V SMS KLUB. Ponudnik storitve je Salomon, d.o.o., naročnik storitve je Salomon, d.o.o.Pomoč uporabnikom: tel. : 01/ 5880 400.

Cenik

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti. Prenos podatkov se zaračunava po veljavnem ceniku ponudnika poti.

Glasovanje POLETJE:cena poslanega sporočila je po ceniku vašega operaterja. Cena prejetega SMS sporočila je 0,99 EUR in vključuje DDV.

Glasovanja, kvizi, ankete, nagradne igre:

Cena povratnega SMS sporočila za glasovanja/kvize/ankete/nagradne igre bo vedno objavljena v mediju objave, kjer bo cena posebej poudarjena. Vsakokratna glasovanja/kvizi/ankete/nagradne igre bodo objavljena tudi pri Pogojih uporabe na internetni strani.

Nagradne igre so izvedene v skladu z veljavno zakonodajo.

Žrebanje nagrajencev bo komisijsko in bo opravljeno v prostorih podjetja Salomon d.o.o., rezultati pa bodo objavljeni v revijah ter na spletni strani www.media24.si/nagradne-igre. Trajanje nagradnih iger bo objavljeno v oglasih za nagradno igro, pravila, pogoji in informacije pa bodo za vsako nagradno igro objavljena na spletni strani www.media24.si/nagradne-igre. Nagrajenci/izžrebanci se s sodelovanjem v navedenih storitvah (glasovanja/kvizi/ankete/nagradne igre) strinjajo, da se v primeru, če so izžrebani, objavijo njihova imena. Pred objavo na internetni strani, bodo izžrebanci o tem še posebej telefonsko obveščeni.

Akontacijo dohodnine za prejem nagrade poravna izvajalec storitve.

Zaposleni v podjetju Salomon d.o.o. ne smejo sodelovati v nagradnih kvizih in igrah.

3. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik storitev se zavezuje, da bo skrbno in s skladu z Zakonodajo varoval podatke uporabnikov in pri tem postopal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov

V tem okviru se zbirajo naslednji podatki: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte.

V primeru, da je sodelujoči izžreban in mu pripada nagrada, se davčna številka, kot zelo občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od dejanskih izžrebancev in še to samo v primeru, ko tako nalaga zakonodaja.

Salomon d.o.o. spoštuje zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih ne bo uporabil v druge namene, kot izključno za uspešno izvajanje storitve.

4. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja mobilnega operaterja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Ponudnik poti zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih SMS sporočil uporabnikov, ki jih je sintaktično pravilne prejel na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju, kjer ni GSM/UMTS signala ali ima poln predal za SMS Sporočila), se ponudnik poti obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka ponudnik poti sporočilo zavrže. Četudi Sporočilo ne doseže uporabnika, ponudnik poti opravljeno storitev le-temu zaračuna.

V kolikor je bila storitev s strani ponudnika opravljena, ponudnik poti opravljeno storitev uporabniku zaračuna tudi v primeru, da uporabniku sporočila ni uspel v 72 urah dostaviti zaradi razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji ponudnika poti.

5. REKLAMACIJE

Ponudnik storitev sprejema reklamacije:

od 08:00 - 15:00 (ponedeljek - petek)

na telefonski številki: 01/ 5880 400

ali na:

pr@media24.si

Reklamacije se rešujejo med 8:00 - 15:00 uro (pon-pet) in so običajno rešene še isti delovni dan, ko je bila reklamacija sprejeta. V primeru, da je bila reklamacija sprejeta izven delovnega časa reševanja reklamacij, se ta rešuje prvi možen delovni dan.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Vse reklamacije povezane z delovanjem omrežja mobilnega operaterja, rešuje mobilni operater.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnikv pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev.

6. KRŠITVE

Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

Ponudnik storitve bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi in Posebnimi Pravili in pogoji oziroma so njihova dejanja v nasprotju z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

V kolikor bo obstajal sum zlorabe sistema pri anketah in glasovanjih pri določenih storitvah, si Hardlab pridržuje pravico, da takšnega uporabnika izključi iz glasovanja in anket, njegovi glasovi pa se ne upoštevajo.

V kolikor pri uporabi storitev pride do suma, da uporabnik do njih dostopa na tehnično sporen način, si Hardlab pridržuje pravico blokirati takšnega uporabnika in mu prepovedati nadaljnjo uporabo storitev, njegovi glasovi pa se ne upoštevajo.

7. SPLOŠNO

Ponudnik storitev lahko spreminja te pogoje uporabe storitve POLETJE. Ponudnik storitve se zavezuje, da bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in v Pogojih.

Pogoji in navodila za uporabo storitve POLETJE